Renegociace

ZANALYZUJEME VÝHODNOST VAŠÍ STÁVAJÍCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Posoudíme výhodnost Vaší stávající smlouvy a budeme Vás zastupovat při jejím přejednání. Dfky zkušenostem a přehledu trhu Vám dojednáme nadstandardní podmínky nájmu. V případě neochoty pronajímatele ke snížení výše nájmu Vám nabídneme alternativní objekty, kde Vás rádi přivítají jako nové nájemníky.

S čím Vám můžeme pomoci:

•Analýza nájemní smlouvy
•Finanční analýza nájemního vztahu a budoucích nákladů
•Porovnání nájemní smlouvy s tržním nájemným
•Jednávání o nájemních podmínkách s pronajímatelem
•Zajištění revitalizace nábytku a vybavení
•Úprava space planu a spočítání nákladů na stavební úpravy
•Realizace interiérových změn