Renegociace

ZANALYZUJEME VÝHODNOST VAŠÍ STÁVAJÍCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Posoudíme výhodnost Vaší stávající smlouvy a budeme Vás zastupovat při jejím přejednání. Dfky zkušenostem a přehledu trhu Vám dojednáme nadstandardní podmínky nájmu. V případě neochoty pronajímatele ke snížení výše nájmu Vám nabídneme alternativní objekty, kde Vás rádi přivítají jako nové nájemníky.

S čím Vám můžeme pomoci:

• Analýza nájemní smlouvy
• Finanční analýza nájemního vztahu a budoucích nákladů
• Porovnání nájemní smlouvy s tržním nájemným
• Jednávání o nájemních podmínkách s pronajímatelem
• Zajištění revitalizace nábytku a vybavení
• Úprava space planu a spočítání nákladů na stavební úpravy
• Realizace interiérových změn