Korporátní identita

DESIGN JE PODSTATOU VIZUÁLNÍ IDENTITY FIRMY

Kvalitní logo včetně manuálu by mělo stát na počátku každého velkého projektu či produktu. To, jak definovat pravidla využití a jasně identifikovat firemní identitu, vnímáme jako základní prvek komunikace a snažíme se na něj klást důraz.

Vytvoříme vizualní identitu Vaší společnosti nebo navrhneme redesign spolu s novou strategií využívání značky. Do toho spadá:

•Originální logotyp
•Firemní barvy
•Název společnosti
•DTP materiály – tedy dokumenty firmy, propagační materiály a webové stránky.

Pro začínající firmy a projekty nabízíme vytvoření kompletního firemního stylu.

Zajistíme navrh originálního vizuální stylu s ohledem na grafický manuál. Zajetým firmám nabízíme obnovu jejich grafických motivů a tvorbu nových propagačních materiálů. Kvalitní firemní styl postavený na jednotném vizuálním stylu je základem pro vytvoření důvěry potencionálních zákazníků ve Váš podnik.