Office Hunters

ADRESA / ADDRESS

Pernerova
Praha 8

NÁJEMNÉ / RENT

16.70 EUR/m2
400 CZK/m2

SLUŽBY / CHARGES

5.00 EUR/m2
120 CZK/m2

PARKING

125.00 EUR/m2
3000 CZK/m2

VYBAVENÍ / EQUIPMENT

  • klimatizace / air conditioning
  • otevíratelná okna / openable windows
  • zdvojená podlaha / raised floor
  • snížený podhled / suspended ceiling
  • recepce / reception desk
  • ostraha / security
  • výtahy / elevators
  • vstup na magnetické karty / magnetic card access
  • kavárna/restaurace / café/restaurant

Office space in the new dominant of Karlin, multifunction building Forum Karlin - it offers a unique combination of refurbished factory from 1908 and the most modern architecture. The heart of the complex is a multifunctional space for organizing cultural and social events, as well as modern media newsroom publishing house Economia and foremost an eight-storey building covering 9,500 square meters of modern office space with large terraces offering striking views of the surroundings. 5 min walking distance from the Krizikova Metro, exceptional facilities in close proximity - restaurant, renowned bistros, cafeterias, fitness Holmes Place, notary, post office and other services. Photos may differ from the units offered in the building.

Administrativní prostory v nové dominantě Karlína v administrativním souboru budov Forum Karlín které nabízí jedinečnou kombinaci rekonstruovaných kotláren z roku 1908 a nejmodernější architektury. Srdcem celého areálu je multifunkční prostor určený pro pořádání kulturních a společenských akcí, dále moderní mediální newsroom vydavatelství Economia a především osmipodlažní budova zahrnující 9.500m2 moderních kancelářských ploch s rozsáhlými terasami nabízejícími pozoruhodné výhledy do okolí. Docházková vzdálenost 5 minut od metra B Křižíkova. Výjimečné zázemí v těsné blízkosti jsou restaurace, vyhlášená bistra, jídelny, fitness Holmes Place, notář, pošta a další služby. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.

Mapa

MAKLÉŘ / AGENT

Lukáš Veselý

Lukáš Veselý

+420 777 813 123 www.officehunters.cz